Ei leidnud sobivaid tulemusi. Proovi otsida üldisema märksõna järgi.

T681.png

Feromoonpüünis õunapuu-võrgendkoile

8,12 €

  • T681
  • tk
  • Mayeri Organic
  • 5 tööpäeva

Feromoonpüünis õunapuu-võrgendkoile

Aeg-ajalt tabavad Eestimaa aedu õunapuuvõrgendikoi rohkema esinemise aastad. Kuigi võrgendikoi (Yponomeuta malinellus) röövikud ei kahjusta vilju, vaid lehti, kurnab ka see puud ja kahjuri rohke esinemise korral väheneb (lisaks puude ebameeldivale väljanägemisele) saak.
Kevadel toituvad talvitunud tibatillukesed röövikud alul noorte lehtede säsikoest (lehtede sees), kuid umbes õitsemise ajal väljuvad ja hakkavad valmistama eritatavast nõrest võrgendipesi, millesse liidavad toitumiseks aina uusi õunapuu lehti. Kahjuri hulgalisel esinemisel hävitatakse kogu lehestik ja puu võib känguda.

Õunapuu võrgendikoi liblikad kooruvad nukkudest juuli teisel poolel, nende lendlus kestab umbes kuu aega ja toimub hämaras, tavaliselt tuulevaikse ilmaga. Kasutades 2-3 õunapuu- võrgendikoi feromoonpüünist saate avastada selle kahjuri olemasolu oma aias ja hinnata püünispüükide abil tema arvukust oma aias. Kasutades püüniseid suuremal arvul võib nende abil kahjurliblikaid välja püüdes ära hoida nende arvukuse edasist kasvu aias.

Feromoonpüünistes kasutatavad kummikapslikesed on immutatud võrgendikoi emasliblika poolt eritatava lõhnaaine – feromooni analoogiga, mis meelitab püünisesse sama liigi isasliblikaid.
Feromoonid pole mürgised ja kasutatavad doosid (l mg) on imeväikesed ega saasta loodust.

Püünise kokkupanek

Püünise põhjatahu otsad murtakse üles.
Liimistatud põhjade paar tõmmatakse lahti ja üks liimpõhi asetatakse liimiga ülespoole põhjatahule.
Liimpõhja keskele asetatakse kummist feromoonkapsel (dispenser).
Läbi aukude pannakse kinnitusdetailid, mille abil püünis kinnitatakse oksa külge.
Püünis riputatakse võimalikult horisontaalselt õunapuu lõuna-või läänepoolse välimise oksa külge, nii et ta oleks varjatud otseste päikesekiirte eest.

Feromoonpüüniste kasutamisel kahjuri jälgimiseks (monitooringuks) riputatakse need umbes 2 m kõrgusele, nii et neid oleks võimalik iga nädal kontrollida.
Selleks avatakse püünis otsast ja eemaldatakse spaatli või noaotsa abil putukad liimpõhjalt ning registreeritakse õunakoi liblikate arv püünises.
Kui kontrollimisel osutub, et liimpõhi on tolmunud või putukate ja prahiga kattunud, tuleb ta asendada uuega.
Kahjuri hulgalisel esinemisel, kui püünised püüavad nädalaga 5-10 või rohkemgi liblikat keskmiselt ühe püünise kohta, on soovitav läbi viia pritsimine ja jätkata ka pärast seda õunapuu-võrgendikoi arvukuse jälgimist, et otsustada teise pritsimise vajalikkus.
Kui püünispüügid on alla tõrjekriteeriumi, on soovitav mitte pritsida. Sellega säästate loodust ja hoiate kokku asjatud kulutused insektitsiidile.

Kahjuri arvukuse edasise tõusu vältimiseks soovitame suurema arvu püüniste väljariputamist (s-o. massilist väljapüüki).

Õunapuu-võrgendikoi liblikate väljapüük feromoonpüünistega sobib selle kahjuri tõrjeks väga hästi just koduaedadesse, kus ei soovita üldse kasutada või kasutatakse võimalikult vähe insektitsiide.
Väljapüügiks tuleb arvestada püünis iga täiskasvanud õunapuu või kahe noore puu kohta, ning riputada need kindlasti kõrgemale, soovitavalt 2-3 m kõrgusele, kuna kahjurliblikad lendlevad peamiselt õunapuu krooni ülemises kolmandikus.

3-4 nädala möödudes tuleks selleks ajaks enamasti juba parasjagu tolmunud ja putukate ning prahiga kattunud liimpõhi püünised kindlasti välja vahetada. Kui lendlus kestab kauem (oleneb peamiselt ilmastikust), tuleks juuli teisel poolel välja vahetada nii liimpõhi kui ka dispenser.
Kui tagavarakapslit ei vajata, võib seda suletud pakendis jahedas kohas säilitada ja kasutada järgmisel kevadel.

NB! Põhjadel kasutatav liim on väga kleepuv ega ole veega maha pestav. Käte puhastamiseks võib kasutada tavalist või lakibensiini (white spirit); vähem efektiivne on toiduõli vmt.
Kui püünise korpus pole ilmastikust liialt rikutud, võib teda järgmisel aastal uuesti kasutada, kuid ainult sama putukaliigi jaoks. Et hoida ära kahjuri arvukuse uus tõus aias, tuleks seal püüniste kasutamist jätkata edaspidigi.