Ei leidnud sobivaid tulemusi. Proovi otsida üldisema märksõna järgi.

Ostutingimused

VEEBIPOE OSTU-MÜÜGI TINGIMUSED

1. ÜLDINE

1.1.  Veebipoe Mayeri (edaspidi Müüja) omanik on Mayeri Industries AS (registrikood 10039055), asukohaga Voldi tee 9, Tabivere alevik, Tartu vald, Tartu maakond, 49127, Eesti.

1.2.  Käesolevad kasutustingimused reguleerivad Mayeri Industries AS-i (Müüja)  ja ostu sooritanud isiku (Ostja) vahel tekkivaid õigussuhteid  ostmisel-müümisel veebipoes.

1.3.  Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poe vahendusel toodete turustamisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigi seadused.

1.4.  Müüja võib muuta e-poe kasutustingimusi ja toodete ning teenuste hindasid. Muudatustest teavitatakse e-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

1.5.  Toodete valik, hinnad ning allahindlused võivad erineda Müüja jaekaupluste kaubavalikust, hindadest ning allahindlusest.

 

2. Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo

2.1 Müügitingimused kehtivad veebipoest kaupade ostmisel.

2.2 Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juures ning sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu.

2.3 Hinnas sisaldub tasu kauba kättetoimetamise eest.

2.4 Kõigi müüdavate kaupade hinnad on eurodes.

2.5 Teave kauba kohta on esitatud vahetult kauba juures.

 

3. TELLIMUSE VORMISTAMINE JA TASUMINE

3.1.  Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad.

3.2.  Ostukorvis on võimalik tooteid ning koguseid muuta ning tooteid ostukorvist eemaldada kuni toote eest tasumiseni.

3.3.  Tellimuse vormistamisel kuvatakse ekraanile lõplik hind, mille saab tasuda pangalingi või muu makselahenduse abil. 

NB! Pangalingiga tasumisel tuleb kindlasti vajutada panga lehel nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

Makseid vahendab Maksekeskus AS. Tasumine toimub väljaspool veebipoodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. Ostu-müügileping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest veebipoe arvelduskontole.

Veebipoe omanik on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS-le.

3.4.  Ostu-müügileping jõustub alates tasumisele kuuluva summa veebipoe arvelduskontole laekumisest. 

3.5.  Teatise tellimuse kinnituse kohta saadab Müüja Ostja e-posti aadressile. Juhul kui postkastist kirja ei leita, tuleks kontrollida kirja rämpsposti kausta sattumise võimalust.

3.6.  Müüjal on õigus lepingust taganeda, kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel. Müüja teavitab sellest Ostjat esimesel võimalusel ning tagastab kogu tellitud kauba eest laekunud makse (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14. päeval teate saatmisest. 

3.7 Müüjal on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda Ostjalt tagasi kaup, kui märgitud kauba hind veebipoes on eksituse tõttu oluliselt alla kauba turuhinna.

4 Kohaletoimetamine

Kaupu saadetakse järgmistesse riikidesse: EESTI.

Kauba saatmiskulud kannab müüja kui ostukorv ületab summat 6,5 EUR +km%

Saadetised jõuavad üldjuhul Ostja määratud sihtpunkti 5 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumisest.

Müüjal on õigus kaup kohale toimetada 45 kalendripäeva jooksul.

5 TAGANEMISÕIGUS, TOODETE TAGASTAMINE JA VAHETAMINE

5.1.  Ostjal on õigus tehingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul, esitades Müüjale kirjalikus vormis kauba ostust taganemise avalduse, mis asub e-kaubandusliidu lehel ning mis sisaldab järgmisi andmeid:

-    Ees- ja perekonnanimi

-    Kontakttelefon

-    E-posti aadress

-    Aadress

-    Pangakonto andmed

-    Tellimuse esitamise kuupäev

-    Asja kättesaamise kuupäev

-    Tagastatava kauba nimetus

-    Kauba seerianumber

-    Kauba ostuarve number

-    Tagastamise põhjus

5.2.  Kauba ostmisest taganemise avaldus tuleb saata e-posti aadressile sales@mayeri.eu või paberkandjal aadressile Voldi tee 9, Tabivere, Tartu vald- hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul kauba kättesaamisest arvates. Taganemisavalduse kättesaamist kinnitab Müüja Ostjale saadetava teatega.

5.3.  Tagastatava tootega peab kaasas olema kogu ostudokumentatsiooni. Kauba küljes olevad etiketid ning kauba seisukorra kaitsmiseks paigaldatud esemed (nt kaitsekiled, niiskusekogujad, kileümbrised jms), mis ei takista kauba proovimist ja sellega tutvumist, peavad kauba tagastamisel olema eemaldamata.

5.4.  14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil, nagu see on lubatud kauba proovimiseks füüsilises poes.  Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks, kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Müüjal õigus alandada tagastatavat summat vastavalt kauba väärtuse vähenemisele või keelduda kauba maksumuse hüvitamisest.

5.5.  Tagastamistingimused kohalduvad standardmõõdus toodetele. Eritellimused ja erisoovide järgi kohandatud tooted ei kuulu tagastamisele.

5.6.  Ostja on kohustatud tagastamisele kuuluva toote tagastama 14 kalendripäeva jooksul kauba ostmisest taganemise avalduse esitamise päevast arvates.

5.7.  Kuni tagastatud toote vastuvõtmiseni ei võta Müüja toote eest vastutust. Toote tagastamine ja/või vahetamine on tasuta, v.a. tagastamise transpordikulud, mis on Ostja kanda. Kui Ostjale on üle antud puudusega toode, siis kannab tagastamisega seotud kulud Müüja.

5.10. Müüja tagastab Ostjale tagastatava kauba kättesaamisel viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik Ostjalt lepingu alusel saadud tasud, sh transpordikulu. Kui Ostja on sõnaselgelt valinud Veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Müüja Ostjale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

5.11. Müüja jätab endale õiguse viivitada tagasimaksete tegemisega seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud. 

6. PRETENSIOONI ESITAMISE ÕIGUS

6.1.  Müüja vastutab Ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul Ostjale kauba üleandmisest arvates. Üleandmisest  kuue kuu jooksul eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Selle eelduse ümberlükkamine on Müüja kohustus. Müüja ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist Ostjale.

6.2.  Toote nõuetele mittevastavuse või toote puuduste avastamisel kohustub Ostja sellest koheselt, kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul mittevastavusest teada saamisest, teavitama Müüjat, saates vastava info e-posti aadressile sales@mayeri.eu või kirjalikult aadressile Voldi tee 9, Tabivere, Tartu vald.

6.3.  Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Ostjal õigus asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või tagastada toode Müüja kulul.

6.4.  Ostjal on õigus nõuda toote ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ning toote eest tasutud summade tagastamist, kui:

-    Müüjal ei ole võimalik toodet asendada.

-    Müüjal ei ole toote puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud

6.5.  Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral hüvitatakse Ostjale toote eest tasutud summa koos transpordimaksumusega Ostja poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul. Müüjal on õigus tasutud summade tagastamisega viivitada seni, kuni Ostja on tema käes oleva toote tagastanud.

6.7.  Juhul, kui Ostja ja Müüja vahel on tekkinud erimeelsused toote puuduste osas, on Ostjal õigus pöörduda pretensiooniga Müüja poole, märkides kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebuses ära oma nime ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäeva, tootel esineva puuduse ning omapoolne soovitava lahenduse. Müüja vastab Ostja kaebusele kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 14 kalendripäeva jooksul. Kui Ostjal on veebipoe toimimise osas pretensioone, tuleb need saata e-posti aadressile dmitri@mayeri.eu.

6.8.  Juhul, kui Ostja ja Müüja ei saavuta vaidluses kokkulepet, on Ostjal õigus pöörduda vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks Eestis Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ja avaldust esitada siin: https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja Müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Vaidluste lahendamisel Eestis Tarbijakaitseameti juures lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest.

Ostja võib pöörduda ka Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm

6.9.  Komisjoni otsusega mittenõustumisel on pooltel õigus pöörduda Ostja asukohajärgsesse maakohtusse.