Ei leidnud sobivaid tulemusi. Proovi otsida üldisema märksõna järgi.

Meist

Mayeri – ohutu Sinule, ohutu keskkonnale!

 

Mayeri Industries AS on 100-protsendiliselt Eesti kapitalil põhinev Baltikumi suurim tarbekeemiatehas. Ettevõtte tooteportfelli kuulub 16 kaubamärki neljas erinevas tootegrupis: kodukeemia, autokeemia, aiakeemia ja lahustid. Toodete peamiseks sihtturuks on jae- ja hulgimüügiettevõtted kui ka pesumajad ja HoReCa sektori ettevõtted kogu Läänemere piirkonnas.

 

1889 aastal baltisakslase Richard Mayeri poolt asutatud ettevõtte lipulaevaks on kodukeemia bränd Mayeri, mis kannab endas firma põhiväärtusi.

 

Juhtlause “Ohutu Sinule, ohutu keskkonnale!” väljendab ettevõtte vastutustundlikku tootmist ja tooteid. Usume, et pesu- ja puhastusvahendeid on võimalik toota looduskeskkonda negatiivselt mõjutamata. Samuti peab toodete keskkonnamõju olema minimaalne kõigis nende kasutamise ja ringlussesaatmise etappides. Ettevõte teadvustab, et kõike ei saa saavutada ühekorraga – kõrgtehnoloogia rakendamine tootmises on kallis. Liikudes samm-sammult puhtama tootmise ja loodustsäästvamate toodete poole, liigume igapäevaselt lähemale ka tasakaaluseisundile. Ja seda koos tarbijatega, kes hindavad samu väärtusi ja usuvad ettevõtte toodetesse. Neid põhimõtteid kannavad endas ka ettevõtte äriidee, missioon ja visioon.

 

ÄRIIDEE: toota keskkonda säästvalt pesupesemis- ja puhastusvahendeid, mis on toimelt tõhusad ning inimestele ja keskkonnale võimalikult ohutud.

 

MISSIOON: toota kvaliteetseid, keskkonnasäästlikke ja innovaatilisi tooteid ning luua koostöös huvigruppidega suurimat võimalikku lisaväärtust kõigile osapooltele.

 

VISIOON: olla kõige usaldusväärsema ja keskkonnasõbralikuma kuvandiga tarbekeemiaettevõte Põhjala regioonis.

 

VÄÄRTUSED

 

Hoolivus – hoolime enda ja teiste tervisest

 

 • Toodame tarbijatele ja keskkonnale võimalikult ohutuid ning samas toimelt tõhusaid tooteid
 • Ei saasta tootmistegevusega ümbruskonda
 • Korraldame töökeskkonna töötaja tervisele võimalikult ohutuks

 

Keskkonnaalane vastutus – hoiame keskkonda kõikjal meie ümber

 

 • Meie tooted ja tootmine on võimalikult väikese negatiivse keskkonnamõjuga
 • Taaskasutame pakendeid, hoiame pakendite mahu võimalikult minimaalsena
 • Tarbime ressursse vajaduspõhiselt ja võimalusel energiat taastuvallikatest
 • Võimalusel eelistame lähipiirkonna tarnijaid transpordiga kaasneva süsihappegaasi emissiooni vähendamiseks

 

Innovatsioon – oleme avatud uutele ideedele ja olukordadele

 

 • Jälgime maailmas toimuvaid arenguid ning käime nendega kaasas
 • Kuulame klientide, tarnijate ja muude koostööpartnerite tagasisidet ja ideid
 • Kaalume ja katsetame pidevalt uusi lahendusi ja võimalusi

 

Kliendikesksus – pakume paindlikke ja parimaid võimalikke lahendusi

 

 • Leiame partnerite soovides ja ideedes võimalusi organisatsiooni arenguks
 • Paneme koostööpartnerid ja kliendid naeratama

 

Sotsiaalne vastutus – edendame maapiirkonda

 

 • Loome ja säilitame töökohti maapiirkonnas
 • Võimaldame kõrgemat haridust nõudvaid töökohti
 • Edendame kohalikku elu, toetame kohalikke ettevõtmisi

 

KVALITEEDIALASED JUHTPÕHIMÕTTED

 

 • Järgime ja täidame kõiki meile kohalduvaid nõudeid ja üldtunnustatud häid tavasid, teeme enam kui õigusaktid meid kohustavad või kui meilt oodatakse.
 • Tegutseme vastutustundlikult võttes arvesse oma tegevuse mõju ümbritsevale looduskeskkonnale ja kogukonnale.
 • Kasutame ressursse (sh energiat ja vett) võimalikult efektiivselt ja jätkusuutlikult.
 • Otsime järjepidevalt uusi võimalusi protsesside keskkonnahoidlikumaks ja tõhusamaks muutmiseks.
 • Täiustame järjepidevalt oma kvaliteedijuhtimissüsteemi.